Nainstalujte si:
       

Překlad beherbergen; beherrschen; beherrscht


beherbergen = poskytovat přístřeší, ubytovat u sebe (koho), mít koho na bytě, poskytnout nocleh, poskytovat nocleh, přechovávat, ubytovávat, ubytovat někoho u sebe, hostit

beherrschen = vládnout (komu), ovládnout, ovládat, opanovat, potlačit, překonat, dokonale umět, zvládnout, zvládnout (chybu zařízení), zvládat (4. p.), posednout, převládat nad (4. p.)

beherrscht = ovládaný, ukázněný, umírněný, ovládán, ovládáte, ovládal, ovládl, potlačil, překonal, zvládl


Next: behindern; behindert; behinderte    beschäftigt; Beschäftigte; Beschäftigung