Nainstalujte si:
       

Překlad barsch; Bart; Barzahlung


barsch = hrubý, příkrý, nevlídný, drzý, neslušný, drsně

r Bart = vousy, bradka, fousy, vous zvěře, zub (klíče), výronek, zálev, otřepek, roztřepení, jemný otřepek (na odlitku), otřepek roztřepení (např. u hlavy sekáče), třáseň vláken

e Barzahlung = placení hotovými, platba v hotovosti, hotovostní platba, platba najednou, výplata


Next: Base; Basen; Basis    Beifügung; Beigabe; beige