Nainstalujte si:
       

Překlad ausschalten; Ausschalten; Ausschalter


ausschalten = vypnout, vypínat, zhasnout, vypojit, odpojit (4. p.), vyřadit, vysunout, uvolnit, vyloučit, eliminovat, zastavit, odstavit

s Ausschalten = vypínání, vyloučení, eliminování, vyřazení, odstavování, vypojování, vyřazování

r Ausschalter = rozpínač, rozpínací kontakt, vypínací kontakt, samočinný vypínač, přerušovač


Next: Ausschaltung; Ausschalung; ausscheiden    Baustein; Baustelle; Baustoff