Nainstalujte si:
       

Překlad ausrotten; Ausrottung; Ausruf


ausrotten = vyhladit, vyhubit, vykořenit, vyplenit, vymýtit, zničit, odplevelit, hubit, zahubit, vyhlazovat

e Ausrottung = vymýcení, vyhlazení, záhuba, zničení, vyplenění, vyhlazení - vyhubení

r Ausruf = výkřik, provolání, vyvolávání, vyvolání, vyhlášení, vyhláška


Next: ausrufen; Ausrufung; ausrutschen    Bauelement; bauen; Bauen