Nainstalujte si:
       

Překlad ausreichend; ausreichende; ausreißen


ausreichend = dostačující, postačující, vyhovující, dostatečně, dostatečné, dostatečná, dostačujícím

ausreichende = dostatečný, dostatečně, dostatečnou, dostačujícím, dostatečná

ausreißen = vytrhat, vytrhávat, vyrvat, vytrhovat, rozebírat knižní vazbu, vyvrátit, vytasit, utéci (před někým), utéct (před někým), upláchnout, uprchnout, zdrhnout


Next: Ausreißen; Ausreißer; ausrichten    Bassin; Bastard; basteln