Nainstalujte si:
       

Překlad ausrecken; ausreiben; ausreichen


ausrecken = vyrážet, protahovat, roztahovat, vytáhnout, napřáhnout, prodlužovat

ausreiben = vydrhnout, vytřít, vybrousit, vydřít, vytírat, vydrolit, vydrolovat

ausreichen = vystačit, dostačovat, postačit, vyhovět, vyhovovat, vystačí


Next: ausreichend; ausreichende; ausreißen    Base; Basen; Basis