Nainstalujte si:
       

Překlad ausnutzen; Ausnutzen; Ausnutzung


ausnutzen = použít, využít, využitkovat, zužitkovat, vytěžit, těžit, těžit z (4. p.), zneužít, zneužívat, využívají

s Ausnutzen = využití, těžení, vytěžení, výtěžnost, zneužití, vykořisťování

e Ausnutzung = výtěž, využívání, kořistění, použití, zužitkování, vytížení, výtěžnost, zneužití


Next: ausnützen; Ausnützung; auspacken    Bankkonto; bankrott; Bankrott