Nainstalujte si:
       

Překlad ausmerzen; Ausmerzen; ausmessen


ausmerzen = vyloučit, vymýtit, vyhladit, vyhlazovat, vyhubit, vyřadit

s Ausmerzen = vyloučení, vypuštění, vytřídění, brakování, vyškrtnutí

ausmessen = rozměřit, proměřit, odměřit, změřit, měřit, vyměřovat, rozměřovat


Next: Ausmessung; ausmustern; ausnehmen    bange; bangen; Bank