Nainstalujte si:
       

Překlad auslösen; Auslösen; Auslöser


auslösen = uvolnit, vysmeknout, vybavit, vypnout, spustit (vybavit), iniciovat, luštit, způsobit, vyvolat, vzbuzovat, vyjmout, vybrat

s Auslösen = vyplácení, spuštění, proplacení, uvolnění, vyjmutí, vyvolání, způsobení, vybavení

r Auslöser = spoušť, spouštěcí impulz, spouštěcí mechanizmus, startér, vypínač, vypínací ústrojí, iniciátor, vybavovač, uvolňovač, rozběhový článek, rozběhový mechanizmus, podnět


Next: Auslösevorrichtung; Auslösung; ausmachen    Bandage; Bandantrieb; Bandbreite