Nainstalujte si:
       

Překlad auslöschen; Auslöschen; Auslöschung


auslöschen = zhasit, zhasnout, vyhasnout, smazat, vymazat, škrtnout, uhasnout, dohasnout, zhasínat, vyhladit, vymaž, vygumovat

s Auslöschen = uhašení, smazání, vyhasnutí, vymazání, zhasnutí

e Auslöschung = vymazání (jména), výmaz (z protokolu), vyhlazení (vzpomínky), potlačení, smazání, zhasnutí, zničení


Next: auslösen; Auslösen; Auslöser    Banalität; Bananenstecker; Band