Nainstalujte si:
       

Překlad ausbaggern; Ausbau; Ausbauchung


ausbaggern = vybagrovat, vyčistit dno, vyhloubit dno, bagrovat, vyrýpávat, zahlubovat, vykopat (4. p.)

r Ausbau = vybudování, vnitřní stavební práce, vymontování, demontáž, vyložení, důlní výztuž, výstroj důlního díla, přestavba, budování, dvorec, arkýř, výklenek

e Ausbauchung = vydutí, poměrné zvětšení průřezu při porušení, vydutí okraje, výchlipka, vychlípení, rozšiřování, vychlípenina, výduť, entáze, vypuklina


Next: ausbauen; ausbessern; Ausbesserung    Ausschaltung; Ausschalung; ausscheiden