Nainstalujte si:
       

Překlad aufzeichnen; Aufzeichnung; Aufzeichnungen


aufzeichnen = nakreslit, narýsovat, zapsat, zaznamenat, zaznamenávat (o přístroji), pořídit záznam, nahrát, nahrávat, vynést (čáru), nanést, poznamenat, znamenat

e Aufzeichnung = nakreslení, zakreslení, nákres, výkres, zápis (účetní), zapsání, účetní zápis, poznámka, účetní poznámky, poznamenání, záznam, nahrávání

e Aufzeichnungen = záznamy, zápisy, podklady, výkresy, poznámkami (záznamová), evidence, poznámky


Next: Aufzeichnungsgerät; aufzeigen; aufziehen    ausrotten; Ausrottung; Ausruf