Nainstalujte si:
       

Překlad aufwickeln; aufwiegeln; Aufwiegler


aufwickeln = navinout, navinovat, svíjet, rozvíjet, rozvinout, převíjet, nabalit, motat, namotat, namotávat, natočit, natáčet

aufwiegeln = podněcovat ke vzpouře, pobuřovat, pobouřit, bouřit, vzbouřit, rozbouřit, popouzet, popuzovat, popudit, jitřit

r Aufwiegler = podněcovatel, pobuřovatel, popouzeč, provokatér, popuzovatel


Next: aufwiesen; aufwirbeln; Aufwölbung    ausreichend; ausreichende; ausreißen