Nainstalujte si:
       

Překlad aufweichen; Aufweichen; aufweisen


aufweichen = změkčit, změkčovat, rozmáčet, rozmočit, zvlhnout, rozmočit se, rozbřednout, rozměknout

s Aufweichen = měkčení, změkčení, změkčování, změknutí, zmírňování

aufweisen = vykazovat, vykázat se, ukázat, prokázat se, ukazovat, vyznačovat se, mít vlastnost, vykázat, udat, vyplývat - mj., prokázat


Next: aufweiten; aufwenden; Aufwendung    Ausputz; Ausputzen; ausradieren