Nainstalujte si:
       

Překlad auftischen; Auftrag; auftragen


auftischen = ohřívat staré klepy, předložit (jídlo), předkládat, podávat (4. p.), servírovat (4. p.)

r Auftrag = příkaz (k placení), nařízení, objednávka, zakázka, úkol, zadání, poslání, mise, pověření, nanášení, nanesení, nános

auftragen = přinášet na stůl, přikazovat, přinášet, dávat na stůl, přinést na stůl, uložit, naneseme, nanášíme, nanést, navrstvit, svěřit, přehrávat


Next: Auftraggeber; Auftragnehmer    Auslösevorrichtung; Auslösung; ausmachen