Nainstalujte si:
       

Překlad aufgeputzt; aufgeräumt; aufgeregt


aufgeputzt = ozdoben, vystrojil, ozdobil, nastrojený, ozdobený, vystrojený

aufgeräumt = v dobrém rozmaru, veselý, bodrý, uklizen, uklizený, uspořádaný, uklidil

aufgeregt = rozčilený, rozčílený, rozbouřený, pobouřený, vzrušený, rozrušený, rozjitřený, rozechvělý, rozvířený, rozčileně, vzrušeně, rozčílil


Next: aufgereiht; aufgerissen; aufgerollt    ausbaggern; Ausbau; Ausbauchung