Nainstalujte si:
       

Překlad aufgelaufen; Aufgeld; aufgelegt


aufgelaufen = nabíhal, narůstal, narostl, vznikl, vznikal, vzcházel, nahromaděný, naběhnut, narostený, vzešlý

s Aufgeld = přirážka, ážio, tržní zisk, závdavek, doplatek, emisní ážio, nadávek, přídavek

aufgelegt = položen, kladl, kladen, uložil, uložen, naložil, naložen, přiložen, vydal, vydaný, uloženy, nasazený


Next: aufgelockert; aufgelöst; aufgemacht    Augenblick; augenblicklich; augenfällig