Nainstalujte si:
       

Překlad aufgehalten; aufgehängt; aufgehen


aufgehalten = zdržovaný, zastaven, zadržen, zdržen, zadržel, zdržel se, nadržený, zadržovaný, pozdržený, zastavený

aufgehängt = pověšen, vyvěsil, vyvěšen, věšel, věšen, zavěsil, zavěšen, oběšený, pověšený

aufgehen = vycházet, vycházet (slunce), otvírat se, otevřít se, rozpárat se, párat se, rozvázat se, klíčit, vzklíčit, vyklíčit, vzejít, kynout (těsto)


Next: Aufgehen; aufgehoben; aufgeklärt    aufzeichnen; Aufzeichnung; Aufzeichnungen