Nainstalujte si:
       

Překlad aufgegangen; aufgegeben; aufgegriffen


aufgegangen = šel nahoru, zvedl se, vzklíčil, otevřen, otevřel se, povolil, kynul, vzešlý, rozpáraný, rozvázaný, vyšlý, zkynul

aufgegeben = podán, podána (zásilka), podán (dopis,inzerát), opustil, opuštěn, opouštěl, vzdal se (úřadu), odevzdán, uložen (úkol), odevzdal, zřekl se, dán

aufgegriffen = zachycen, chytil, chycen, polapil, polapen, zadržený, chopený, polapený, zachycený


Next: aufgehalten; aufgehängt; aufgehen    aufzählen; aufzehren; Aufzehrung