Nainstalujte si:
       

Překlad aufgefunden; aufgeführt; aufgeführten


aufgefunden = objeven, nalezl, nalezen, vyhledal, vyhledán, vypátral, vypátrán, dopídil se, nalezený, vypátraný

aufgeführt = uvedeny, uvedených, uveden, provozoval, provozován, vystavěl, vystavěn, dával, dáván, předváděl, předváděn, předvedl

aufgeführten = uvedené, uváděli, uvedli, předváděli, předvedli, provozovali, vystavěli, jmenovali, dávali


Next: aufgegangen; aufgegeben; aufgegriffen    Aufwuchs; aufwühlen; Aufwühlen