Nainstalujte si:
       

Překlad aufgefächert; aufgefordert; aufgefrischt


aufgefächert = členěn, větvil, větvený, rozložil do vějíře, rozložený do vějíře

aufgefordert = vyzval, vybízel, vybízen, pobídl, vyzvaný, vybídnutý

aufgefrischt = obnoven, občerstvil, občerstven, osvěžil, osvěžen, oživil, oživen, regeneroval, regenerován, obnovoval, obnovován, oživený


Next: aufgefunden; aufgeführt; aufgeführten    aufwiesen; aufwirbeln; Aufwölbung