Nainstalujte si:
       

Překlad aufgebrachte; aufgebrochen; aufgedeckt


aufgebrachte = otevřený, popuzený, dopálený, rozvázaný, rozhorlený

aufgebrochen = zlomil, rozlomen, rozlomil, otevřel, otevřen, vyrazil na cestu, vydal se na cestu, vyrazil, vyražen, vypáčil, vypáčen, vytrhal

aufgedeckt = odhalil, odkryl, odkryt, prostřel (stůl), prostřen (stůl), prostíral, odmaskoval, odmaskován, odhalený


Next: aufgefahren; aufgefallen; aufgefangen    Aufwendungen; aufwerfen; Aufwertung