Nainstalujte si:
       

Překlad auffangen; Auffangvorrichtung; auffassen


auffangen = lapat, lapit, chytit, zachytit, zachycovat, jímat, zadržovat, zadržet, absorbovat, zastavit, pozastavit, přehradit

e Auffangvorrichtung = záchyt (klece), jímač, lapač, odebírací zařízení, jímací zařízení

auffassen = vnímat, rozumět, pojímat, pojmout, jímat, uchopit, zachytit, rozpoznat, pochopit (4. p.), porozumět (4. p.), koncipovat, apercipovat


Next: Auffassung; auffällig; Auffänger    Aufstockung; aufstoßen; Aufstoßen