Nainstalujte si:
       

Překlad anteilig; Anteilnahme; Anteilseigner


anteilig = podílový, poměrný, dílčí, částečný, částečně, podle podílu, relativní k podílu, relativní k účasti, v poměrné výši, v poměrném rozsahu

e Anteilnahme = účast, podílnictví, participace, soustrast, spolucítění, spoluúčast

r Anteilseigner = majitel podílů, podílník, majitel podniku, vlastník podílu, majitelé podílu, podílníci, akcionář


Next: antik; antippen; Antrag    aufgenommen; aufgenommene; aufgepflanzt