Nainstalujte si:
       

Překlad anstehend; ansteigen; ansteigend


anstehend = nevyřízený, neodbavitelný, smluvený - mj., čekající, následující, příslušející, trvající, váhající

ansteigen = vystupovat, vystupovat nahoru, zvedat se, vzrůstat, zvyšovat se, narůstat

ansteigend = vzrůstající, dovrchní, rostoucí, zvětšující, nabývající, vzpřímený, zmáhající se


Next: anstellen; Anstellen; Anstellung    aufgefahren; aufgefallen; aufgefangen