Nainstalujte si:
       

Překlad anstandslos; anstarren; anständig


anstandslos = bez rozpaků, nezávadný, bez námitek, bezvadný, neškodný, bez námitky, bez vady, bez závady, bezproblémový, bez výtky

anstarren = civět (na koho), zírat, upírat zrak, vyvalovat oči, zírat na (4. p.)

anständig = řádný, způsobný, zdvořilý, kloudný, decentní, pořádný, řádně, slušně


Next: anstecken; Anstecken; anstehen    Aufgebote; aufgeboten; aufgebracht