Nainstalujte si:
       

Překlad anschreiben; anschuldigen; Anschuss


anschreiben = zapsat (na účet), být zapsán, vyzkoušet (nové pero), písemně se obrátit, popsat (4. p.)

anschuldigen = obviňovat, klást za vinu, nařknout, obviňovat někoho, vinit

r Anschuss = první výstřel, zastřelování (nové ručnice), postřelení (zvěře), nastřelení, nastřelování, zatkání


Next: anschütten; anschwärzen; anschweißen    auffallen; auffallend; Auffangbecken