Nainstalujte si:
       

Překlad angespornt; angesprochen; angesteckt


angespornt = povzbuzen, podnícen, podnítil, povzbuzený, pobídl, povzbudil, pobízený, podnícený

angesprochen = osloven, domáhal se, dovolával se, zmiňovaný, zmínit, zmíněný, zmiňovaný, zmínit, oslovený, požádaný

angesteckt = nakažený, infikoval, nasadil, nastrčil, rozdělal, vytýčil, narazil, nastrčený


Next: angestellt; Angestellte; Angestellten    Antagonismus; antasten; Anteil