Nainstalujte si:
       

Překlad angeschossen; angeschrieben; angeschwollen


angeschossen = střílel, postřelil, postřelený (lidově), potřeštěný, potrhlý, sestřelil, ostřelovaný

angeschrieben = zapsán, napsaný, oslovený, vyzkoušený, zapsaný

angeschwollen = opuchlý, rozvodněný, otékal, nabíhal, napuchlý, oteklý, vzdutý, zduřený, nadutý


Next: angesehen; angesetzt; angesiedelt    anstreichen; Anstreicher; Anstrengung