Nainstalujte si:
       

Překlad angeschlagen; angeschlagenen; angeschlossen


angeschlagen = přibil, nasazen, přibit, vyvěšený, přibitý, ťuknutý, naražený, otlučený, udaný

angeschlagenen = oceněný, naražený, přibitý, přišitý, přitlučený, vyvěšený, udeřený, nasažený, utažený

angeschlossen = připojil, přidružený, přiložený, spojen, následován, sousedil, spojil, připojen, následoval, spřažený, zapojený (před co), spojený


Next: angeschossen; angeschrieben; angeschwollen    anstößig; anstrahlen; anstreben