Nainstalujte si:
       

Překlad angesagt; angesammelt; angeschafft


angesagt = ohlášen, ohlašován, ohlašoval, ohlášený, oznámený

angesammelt = nahromaděný, nasbíral, nasbíraný, nakupil, nakupen, nashromáždil, nashromážděný, hromadil, nakupený, shromážděný

angeschafft = objednán, poukázáno, opatřen, opatřil, pořídil, pořízen, poukázal, objednal, sjednaný, objednaný


Next: angeschlagen; angeschlagenen; angeschlossen    Anstoß; anstoßen; anstoßend