Nainstalujte si:
       

Překlad angeordneten; angepackt; angepasst


angeordneten = nařízený, přikázaný, rozkázaný, seřazený, stanovený, aranžovaný, uložený, rozmístěný, upravený

angepackt = popadl, chopil, uchopil, uchopen, chopen, chycený, popadnutý, uchopený

angepasst = přizpůsoben, upravil, adaptoval, adaptován, podrobil, uzpůsobený, vhodný, přizpůsobený


Next: angepriesen; Anger; angerechnet    Anstellwinkel; ansteuern; Ansteuerung