Nainstalujte si:
       

Překlad angenehm; angenommen; angeordnet


angenehm = milý, lahodný, líbezný, příjemně, mile, příjemné

angenommen = přijat, přijatý, předpokládal, předpokládaný, akceptoval, akceptováno, schválený, domníval se, domnělý, předpokládán, převzat, převzal

angeordnet = přikázaný, stanovený, uspořádaný, nařízen, přikázán, stanoven, nařídil, přikázal, stanovil, zařízený


Next: angeordneten; angepackt; angepasst    anstellen; Anstellen; Anstellung