Nainstalujte si:
       

Překlad angelegt; angeleitet; angelernt


angelegt = založen, obložil, obložen, oblékal, oblékán, uložil, uložen, zakládal, zakládán, ukládán, ukládal, investován (kapitál)

angeleitet = vedeni, provázení, vedeno, provázen, veden, navozený, instruovaný, poučený

angelernt = zaučený, vyučený, zaškolený, naučený, zaručený, přeškolený (dělník)


Next: angeln; angeloben; angelockt    anstandslos; anstarren; anständig