Nainstalujte si:
       

Překlad angehen; angehoben; angehörig


angehen = ucházet, kazit se, dát se obléknout, stačit, začínat se, požádat, podniknout, začít, obrátit se (s čím), dorážet (na koho), týkat se, chytat

angehoben = nadnesený, zvýšený, zvýšil, nadzvedl, nadzdvihlý, nadzvedlý, pozdvihlý

angehörig = příslušný, patřičný, patřící, příslušející, náležející (k čemu)


Next: angehört; angeklagt; angekleidet    Ansprechen; Ansprechwert; Ansprechzeit