Nainstalujte si:
       

Překlad angegangen; angegeben; angegriffen


angegangen = týkaly se, začínal, dal se, nastal, podnikl, požádal, pustil se do, stačil, týkal se, nahnilý, zasmrádlý, vystupoval

angegeben = oznámen, udal, udán, uveden, udáván, udával, uváděn, uváděl, označený, udaný, uvedený, oznámený

angegriffen = vyčerpaný, přepadlý, napadl, napadený, dorazil, unavený, rozežraný, hluboce dojatý, narušilo, napaden, napadena, napadená


Next: angehalten; angehängt; angehäuft    anspannen; Anspannung; anspitzen