Nainstalujte si:
       

Překlad abziehen; Abziehen; Abzieher


abziehen = zmizet, odejít, odcházet, sejmout, snímat, smekat, stáhnout, stahovat, svléci, svléct, spustit, spouštět

s Abziehen = odtažení, odvíjení, obtahování, snímání, sejmutí, abdukce, odčítání, srovnávání, orovnávání, odečtení, odbarvení, přetírání

r Abzieher = abduktor, stahovák, stahovací přípravek, odbíhač, obtahovač


Next: Abziehvorrichtung; Abziehwerkzeug; abzielen    angestellt; Angestellte; Angestellten