Nainstalujte si:
       

Překlad abwürgen; Abwürgen; Abzahlung


abwürgen = uškrtit, zardousit, udusit, přerušit (4. p.), ukončit (4. p.), vypnout (4. p.), zadusit (4. p.), zarazit (4. p.)

s Abwürgen = přiškrcení, zadušení, zardoušení, potlačování, rdoušení

e Abzahlung = splátka, úhrada, umoření (dluhu), platba ve splátkách, platba na splátky, splátky, zaplacení


Next: Abzapfung; abzählen; Abzeichen    angesehen; angesetzt; angesiedelt