Nainstalujte si:
       

Překlad abwickelnd; Abwickelung; Abwicklung


abwickelnd = vyřizující, likvidující, zpracovávající, uzavírající, provádějící, odvíjející, rozvíjející, vykonávající, odmotávající

e Abwickelung = uspořádání, odvinutí, odvíjení, rozvinování, rozvinutí, vývoj, průběh

e Abwicklung = vyřízení, zařizování, provádění (záležitosti), uzavření (obchodu), vyřizování, zpracování, vykonání, odvalování, odvíjení, provoz, likvidace (podniku), odvinutí


Next: abwiegen; abwischen; Abwurf    angeschlagen; angeschlagenen; angeschlossen