Nainstalujte si:
       

Překlad abwenden; abwerfen; abwerten


abwenden = odvracet, odklonit, odklánět, zamezit, zabránit (4. p.)

abwerfen = shazovat, svrhnout, odhodit, zbavit se, vynášet, odsouvat (mluvnicky), přinášet, poskytovat, rozbořit, strhnout, sházet, vyhodit

abwerten = znehodnotit, zlehčovat, negativně hodnotit, snížit hodnotu, znehodnocovat (4. p.)


Next: Abwertung; abwetzen; abwickeln    angeregt; angerichtet; angerufen