Nainstalujte si:
       

Překlad abwehren; abweichen; abweichend


abwehren = odrazit útok, odrážet, odvrátit co, odvrátit útok, odvracet útok, odhánět, odehnat (4. p.), bránit, zabránit, zabraňovat, bránit se, ubránit se

abweichen = odbočovat, odchýlit, odchýlit se, vychýlit se, odklonit, odklonit se, odchylovat, různit se, odchylovat se, uchýlit, chýlit se, uchýlit se

abweichend = odchylný, odchylující se, odlišný, odkloněný, úchylný, změkčující, odlišně


Next: Abweichung; abweisen; Abweiser    angeordneten; angepackt; angepasst