Nainstalujte si:
       

Překlad abwärts; abwärtsgehen; abwechseln


abwärts = dolů z kopce, po proudu, opodál, stranou, sestupně, níže

abwärtsgehen = sestupovat (starý tvar), horšit se (starý tvar), jít špatně, jít dolů, zhoršovat se

abwechseln = střídat se, vystřídat, vystřídat se, měnit, vyměnit, obměnit, alternovat


Next: abwechselnd; Abwechslung; Abwehr    angemerkt; angemessen; angenähert