Nainstalujte si:
       

Překlad abtasten; Abtasten; Abtaster


abtasten = ohmatávat, rozkládat, vzorkovat, číst, ohmatat, omakávat, odklíčovat, vzorkování, prohmatat, sledovat, rozlišovat, tvárnit

s Abtasten = pohmat, palpace, vyšetření prohmatem, čtení, kopírování, rozklad, ohmatání, prohledání, prohmatání

r Abtaster = snímač, čidlo, vzorkovač, snímací čidlo, odčítací mechanizmus, snímací mechanizmus, snímání, čtení


Next: Abtastung; Abtastvorrichtung; Abtauen    Anführung; Anfüllen; Angabe