Nainstalujte si:
       

Překlad abmarschieren; Abmaß; Abmähen


abmarschieren = vyrazit na pochod, vyrážet na pochod, odpochodovat, odejít, odcházet

s Abmaß = odchylka, úchylka, přípustná odchylka, tolerance, míra

s Abmähen = posečení, kosení, posekání, sekání, zkosení, ožínání


Next: abmelden; abmessen; Abmessen    abwickelnd; Abwickelung; Abwicklung