Nainstalujte si:
       

Překlad abliegen; abloten; ablöschen


abliegen = ležet stranou, uležet se, ležet opodál, odležet se, obtahovat, mazat (o nezaschlém tisku)

abloten = svěsit olovnicí, provažovat olovnicí, svisle vyrovnávat, svisle vyrovnat, vyměřit olovnicí, vyvažovat olovnicí, vyvážit, svěsit

ablöschen = uhasit, vyhasit, vypijákovat, zhasit, smazat, mazat, chladit, vymazat, kalit, podlévat (4. p.)


Next: ablösen; Ablösen; Ablösung    abwehren; abweichen; abweichend