Nainstalujte si:
       

Překlad ableiten; Ableiter; Ableitung


ableiten = odvádět, vypouštět, svést, svádět, odvrátit, odvodit, odvozovat, dedukovat, vyvodit, vyvozovat, derivovat, dokazovat

r Ableiter = svodič, vodicí lišta, svodiče, bleskosvod, bleskojistka, vypouštěč, odvodce

e Ableitung = svod, vývod, odvození, derivace, odbočka, odvedení, odvozování, odvozenina (gramaticky), referát, derivování, odvádění, odváděcí vedení


Next: Ableitungsgraben; Ablenkblech; ablenken    Abwanderung; Abwandlung; Abwandlungen