Nainstalujte si:
       

Překlad abkommen; Abkommen; abkratzen


abkommen = sejít (z cesty), odbočit, odchýlit, odchýlit se, uchýlit se, uchylovat se, upustit, upustit (od plánu), odejít, uvolnit, uvolnit se, vyváznout

s Abkommen = smlouva, ujednání, úmluva, domluva, dohovor, dohodnutí, odchylka střely, dohody, smlouvy, dohovory, potomci

abkratzen = oškrábat, oškrabávat, odškrabat, oškrabovat, odškrabávat, odškrábnout, odstraňovat seškrabováním, seškrabávat, seškrabovat, seškrábat, seškrabat, začišťovat (stěny)


Next: abkriegen; abkuppeln; abkühlen    Abtastung; Abtastvorrichtung; Abtauen