Nainstalujte si:
       

Překlad abkochen; Abkochen; abkommandieren


abkochen = svařovat, svařit, svařit vodu, převařit, navařit, zavařit, vařit na ohníčku (v přírodě), vyvařit, sterilizovat vyvářením

s Abkochen = předváření, odvar, dekokt, odkližování, degumování, svařování (jídlo), vyvařování (jídlo), zavařování

abkommandieren = odkomandovat, odvolat, odeslat, odesílat, vyčlenit, povolat (4. p.), zavolat (4. p.)


Next: abkommen; Abkommen; abkratzen    abtasten; Abtasten; Abtaster