Nainstalujte si:
       

Překlad abfallen; Abfallen; Abfallenergie


abfallen = odpadnout, zbývat, připadnout, opadat, opadávat, opadnout, oprýskat, spadnout, odpadat, odštěpit se, zpronevěřit se, spadat

s Abfallen = odpadání, opadání, opadávání, opadnutí, poklesnutí, zhoršení

e Abfallenergie = nepoužitá energie, nezužitkovaná energie, nevypotřebená energie, použitelná energie, nevyužitá energie


Next: Abfallprodukt; Abfallrohr; Abfallstoff    Abnutzung; abonnieren; Abordnung