Nainstalujte si:
       

Překlad abdrängen; abdrehen; Abdrehen


abdrängen = odsunout, odstrčit, zatlačit stranou, zatlačit, vytlačovat z místa

abdrehen = osoustružit, odsoustružit, orovnat, přetočit, vypnout, zavřít, zakroutit, zničit (koho), otočit, uzavřít otočením, odkroutit, zhasnout

s Abdrehen = osoustružení, přetočení rotoru, přetáčení, dotočení, otočení, ukroucení, uzavření, vypnutí, orovnání (brusného kotouče)


Next: Abdrift; abdrosseln; Abdrosslung    abmarschieren; Abmaß; Abmähen